بایگانی برچسب | شهید

تقدیم به شهید حججی: فقط یک حرف

تقدیم به محسن حججی فقط یک حرف تقدیم به شهید محسن حججی مهرداد نصرتی مهرشاعر ——————————————- با چشمهایش یک نگاه انداخت بر دوربین، نه بلکه بر انسان بر تو مخاطب! بر من شاعر بر من، بله بر تو، به هر انسان *** چیزی میان چشم هایش بود یک حرف ناگفته فقط یک حرف حرفی که […]