تقدیم به شهید حججی: فقط یک حرف

تقدیم به محسن حججی

فقط یک حرف
تقدیم به شهید محسن حججی
مهرداد نصرتی مهرشاعر
——————————————-
با چشمهایش یک نگاه انداخت
بر دوربین، نه بلکه بر انسان
بر تو مخاطب! بر من شاعر
بر من، بله بر تو، به هر انسان
***
چیزی میان چشم هایش بود
یک حرف ناگفته فقط یک حرف
حرفی که می گویند و باید دید
آنچه به ما گفته فقط یک حرف
***
او گفت من دیدم تو خواهی دید
من شاهدم تو نیز شاهد باش
غیر از شهادت نیست کار عشق
از آن نکن پرهیز شاهد باش
***
وقتی که آن جلاد نتوانست
از روبرو سر را جدا سازد
رفت از قفا تا مرغ بسمل را
از آن قفس از تن رها سازد
***
گفتم مبارک باد این عشق است
او مثل معشوقش شهادت یافت
خود را شبیه حضرت او کرد
عاشق به معشوقش شباهت یافت
***
گفتم مبارک باد پیروزیت
پاینده بر لبهای تو خنده است
آن حلقه گل دور حلق تو
سرخ است و می جوشد چه تابنده است
***
شاید خدا رحمی به ما با ما هم کرد
دل دادگی شرط است و تقدیر است
شاید توانستیم و دل دادیم
فعلا که دل در گل زمین گیر است
***
دست دعا بردار ای سردار
بی سر دعا بهتر قبول افتد
شاید خدا رحمی کند بر ما
این شعر و این دفتر قبول افتد