بایگانی | آوریل 2017

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

انتخابات شورای شهر

سلام بر همه شما بزرگوارانی که به این دوستدار و خدمتگزار فرهنگ و دانش آموز نوپای ادبیات لطف دارید و اخبار بنده را از طریق این سایت پیگیری میکنید. با توجه به برخی مسائل و به جهت روشن بودن موضع، صراحتا عرض میکنم که: در انتخابات شوراهای شهر و روستای سال 1396،بنده مهرداد نصرتی(مهرشاعر)  از […]

سالهای زلزله

سال مقارنات خراب و خرابتر رنج از تحملش بشود بی ثوابتر سیمرغ زال زابلی اش را که باز برد عثمانیان شوند خود افراسیابتر آنک زمین که قی کند امواج کینه را البرز از خزر شده پر اضطرابتر این سالها که سال پر از مرگ و حادثه است آن دل کشد عذاب که باشد مذابتر در […]