بایگانی | نوامبر 2016

شما در حال مرور بایگانی‌های وب‌گاه براساس تاریخ هستید.

کتاب جدید: دیوان قاسم دیوانه

بحمدالله و یاری او، دیوان ملامحدقاسم مشهدی، متخلص به قاسم دیوانه که از شعاری قدرتمند قرن 11 هجری، شاگرد مستقیم صائب تبریزی و استاد بیدل دهلوی است، توسط مهرداد نصرتی(مهرشاعر) تصحیح، مقدمه نویسی، شرح و نقد شد. قاسم در سبک هندی چنان استادانه شعر می سراید که اشعار او را می -توان با بزرگان شعر […]

معرفی کتاب جدید با عنوان طنزنامه زرندیه، موفق السلطان

  اثری است متعلق به قرن سیزدهم هجری که توسط موفق السلطان به نثر و نظم و ژانر طنز نوشته شده است. این کتاب حکایت دزدها و شاه دزدهایی است که در ظاهر، مامور ضبط شیرل تریاک زرند هستند اما هر کدام با دیدن رنگ و بوی تریاک ها و پول های بادآورده ای که […]